Игри

Информация за страница Учебни предмети

   В училище се изучават много учебни предмети, някои от които значително повече в сравнение с други. Като цяло програмите са съставени по такъв начин, че предметите да се повтарят поне два пъти на седмица, а за някои са предвидени така наречените блокове. Това означава, че учениците имат последователно два часа от един и същ предмет, а най-често блоковете засягат чуждите езици, математиката и български и литература. Всъщност това са основните неща, на които учещите се залагат по време на престоя си в училище. От една страна, по български и математика се държат задължителни изпити след седми клас, а впоследствие много от тях се насочват именно към чуждоезичните гимназии. Възможно е да изберем английски, испански или друг език и за втората матура след 12-ти клас, а първата задължително е по български. Много учещи обаче се явяват и на трети зрелостен изпит, но той е вече по желание, а не задължителен.

   Всички учебни предмети се повтарят през годините, а някои от тях отпадат в последните два горни класа. И ако от първи до четвърти клас е периодът на основното ни образование, където на куп са събрани всички най-важни за изучаване предмети, то в по-горните класове нещата стават по-систематизирани. Има и такива паралелки, известни като избираеми, тоест след определен клас ученикът има право на избор дали да продължи в същия клас или да се премести в някой друг, ако той ще изучава основно предметът, към който има интерес. Важно място в учебната програма заема и спортът – той е под формата на физическо възпитание. В тези часове учениците практикуват различни спортни дисциплини, като за момчетата любими са футболът и баскетболът. Момичетата също се включват в спортните занимания, но като че ли предпочитат волейбол и народна топка. Това обаче не означава, че изпитването за оформяне на оценки включва просто игра. Тогава учителите изпълняват норми, включващи правене на определен брой коремни преси и лицеви опори, а понякога и скачане на дължина и бягане на 50 или 100 метра. На базата на показаните резултати всеки получава заслужената си срочна и съответно годишна оценка в края на годината.

    За тези от учениците, които са избрали паралелка с изучаване на два езика, почти всички учебни предмети се преподават на тях. Изключение правят единствено математиката и българският, те си остават основни и непроменени по структура дисциплини. Въпреки това учителите си позволяват да говорят и на български пред класовете, защото някои имат повече трудности за възприемане на материала, преподаден по този начин. От друга страна преподавателите са наясно, че не всеки може да преразкаже уроците на правилен граматически чужд език, ето защо им позволяват да говорят с допускане на грешки или направо да разказват на български на местата, които ги затрудняват. При контролни изпитвания обаче, които са писмени, няма как да се направи подобен компромис. Едва в университетите учащите се сблъскват и с изпит в устна форма, който няма нищо общо с изпитването пред дъската в училище. Предметите, заложени в учебната програма, не търпят промени за сметка на материала, който ще се изучава.

eXTReMe Tracker